fbpx

Шефката на кабинета на Бойко Рашков уволнена дисциплинарно от Цацаров

Елена Фичерова

Началникът на кабинета на служебния вътрешен министър Бойко Рашков Елена Фичерова – Караиванова е била дисциплинарно уволнена от КПКОНПИ от председателя на комисията Сотир Цацаров през март. Причината – установен конфликт на интереси. Фичерова сама се предлагала за издигане, а след това си разпределяла и бонуси.

КПКОНПИ излезе със съобщение заради „много журналистически въпроси“.

Фичерова била назначена през 2017-та година на длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административноправно и информационно обслужване“ в КОНПИ от Пламен Георгиев. Тогава тя трябвало да изпълнява по вътрешно съвместителство длъжността началник-отдел „Човешки ресурси“. След вливането на КОНПИ в новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Елена Фичерова – Караиванова е преназначена на същата длъжност в КПКОНПИ.

Със заповед на председателя на Комисията от 08.05.2018 г. е разпоредено извършването на подбор между служители с ръководни длъжности, за заемане на длъжността „директор на дирекция „Координация, съгласуване и взаимодействие“ /КСВ/. Заповедта е съгласувана и от г-жа Фичерова -Караиванова лично, в качеството й на началник-отдел „Човешки ресурси“. В рамките на същия работен ден /08.05.2018 г./, са извършени следните действия:

– г-жа Фичерова – Караиванова е представила справка с имената на трима служители, които отговорят на условията за заемане на длъжността. Един от тези трима служители била самата тя.

– експертите в ръководения от нея отдел „Човешки ресурси“ са изготвили писмо-предложение от името на председателя на КПКОНПИ до тримата кандидати;

– г-жа Фичерова – Караиванова е дала съгласие да бъде преназначена за директор на дирекцията и на същата е предложено да заеме длъжността;

– издадена е заповед от председателя Пламен Георгиев за назначаване и е връчена длъжностната характеристика;

– повишен е и размерът на месечното й възнаграждение.

Още на следващия ден – 09.05.2018 г., г-жа Фичерова – Караиванова е подала заявление да бъде възстановена на длъжността като началник-отдел „Човешки ресурси“. Молбата й е удовлетворена, а заплатата й остава същата, като за по-високата длъжност „директор на КСВ“. На практика, еднодневното „пребиваване“ на Елена Фичерова – Караиванова на директорската длъжност е било извършено само с цел създаване на основание за увеличаване на трудовото й възнаграждение. През август 2019 и февруари 2020 г. индивидуалното месечно възнаграждение на Фичерова е увеличено.

На 28.02.2020 г., след извършена проверка – анализ на управлението на човешките ресурси в Комисията, ръководителят на Главния инспекторат към МС информира с писмо председателя на КПКОНПИ, че съществуват данни за евентуален конфликт на интереси на Елена Фичерова – Караиванова.

На 04.03.2020 г. е образувано производство за установяване на конфликт на интереси срещу г-жа Фичерова – Караиванова. На 10.03.2020 г. са й предоставени за запознаване всички материали по производството за установяване на конфликт на интереси. В периода ноември 2020 г. – януари 2021 г. тя неколкократно отклонява писмените и устни покани да се яви на изслушване пред постоянната комисия, определена със заповед на председателя на КПКОНПИ.

През януари 2021 г. поканата й е връчена лично. На 29.01.2021 г. е изслушана в присъствието на неин адвокат. Представени са им данни, че производството се води за това, че тя лично, като началник отдел „Човешки ресурси“, е участвала в процедурата по собственото си назначаване за директор.

Със Заповед № РД 10-04/26.03.2021 г. на председателя на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси по отношение на г-жа Фичерова – Караиванова за това, че тя е участвала в процедурата за собственото си назначаване за директор на дирекция КСВ. Наложени са й и финансови санкции.

Елена Фичерова – Караиванова е дисциплинарно уволнена със заповед на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров от 26 март 2020 г.от заеманата от нея длъжност началник-отдел „Човешки ресурси“ в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ (АПИО) на КПКОНПИ.

Основанията за налагане на наказанието са установени нарушения за неправилно изплащане на възнаграждения по изпълнение на проект „Повишаване на експертния капацитет на КПКОНПИ за ефективно и професионално изготвяне на оценка и анализ на съвкупности от парично оценими права и задължения“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, на който г-жа Фичерова – Караиванова е била определена за ръководител на 26.08.2018 г.

Установеното нарушение касае утвърждаване на документи от г-жа Фичерова – Караиванова, водещи до изплащане на допълнителни възнаграждения на екипа по проекта (включително и на самата нея), без същите да са одобрени от председателя на КПКОНПИ, каквито са изискванията на Вътрешните правила при изпълнение на проекти по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Така утвърдените пряко от нея документи са били представени за плащане пред финансовата дирекция в Комисията. В обясненията си пред дисциплинарната комисия г-жа Фичерова – Караиванова е заявила, че „въобще не се сещам да има разпоредба, която да ме задължава да представям протокола на органа по назначаването“.

Към настоящия момент заповедта за дисциплинарно уволнение, както и тази за установяване на конфликт на интереси, са предмет на съдебно оспорване от Елена Фичерова – Караиванова, като и за двете не е налице влязъл в сила окончателен съдебен акт.

Информацията е съобразно данните в служебното досие на Елена Фичерова – Караиванова.

Как тръгна скандалът с Елена Фичерова?

А скандалът с Елена Фичерова тръгна преди няколко дни, когато стана ясно, че тя е била кандидат-депутат в листа на партията на Васил Божков. Президентът Румен Радев пръв коментира казуса и заяви, че тя е била заличена от листите. Същата теза повтори вчера и вътрешният министър Бойко Рашков. Той също заяви, че не се интересува от това, кой в коя партия е. Призна обаче, че не познава лично началникът на кабинета си, а му е била препоръчана заради отличната й биография в администрацията.

https://zashtoto.com/2021/05/13/bojko-rashkov-uvolni-shefa-na-inspektorata-v-mvr-kojto-se-okaza-v-bolnichni-nasred-rokadata-i-osthe-uvolneniya/

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.