fbpx

Малко преди края на учебната година всички се връщат в клас

ученици

Малко преди края на учебната година всички ученици се връщат в клас.

Според новата заповед на министъра на образованието от 31 май се разрешава присъственият учебен процес за всички класове. От същата дата се допуска и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.
Досега само малките ученици до IV клас имаха постоянен присъствен процес, а тези между V-XII клас се въртяха на присъствено и неприсъствено обучение по график.

Вторият учебен срок за първи до трети клас приключва на 23 юни 2021 г., а за четвърти до шести
клас – на 30 юни 2021 г.

Учебната година обаче се удължава реално само за малко над 300 училища, които в края на 2020 г. са прекъснали временно обучението на учениците от първи до шести клас. Вместо редовни учебни часове в електронна среда тогава те са предлагали извънкласни и проектни дейности или подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала.

Останалите училища могат да използват допълнителните две седмици за учениците от четвърти до шести клас и съответно три седмици за учениците от първи до трети клас по два начина: за задължителни занимания за децата с необходимост от наваксване на учебен материал; за извънкласни дейности по интереси за останалите ученици, участието в които е по желание на родителите.

Всяко училище ще публикува на сайта си график за планираните дейности до официалния край
на втория учебен срок. Заниманията с деца, които надхвърлят предвидения преподавателски норматив, трябва да бъдат платени на учителите в рамките на делегираните бюджети на училищата, по проекти и/или чрез
общинските програми за стимулиране на дейности и изяви на учениците.

Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до седем дни
от края на срока, независимо че учебните дни за съответния випуск в конкретно училище може да
са приключили по-рано.


Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.