fbpx

Революционни предложения в данъчните закони – кой какво предлага?

Народно събрание, парламент, празна зала

Серия от предложения за нови данъчни закони бяха внесени още в първите дни на новото Народно събрание. Почти всички партии изпъкват с предложения, които ще се харесат на избирателите.

По 50 лева за пенсионерите до края на годината

Мая Манолова стана вносител и на добавка в закона за извънредното положение, с която получаването на 50 лв. добавка към пенсията на всеки пенсионер се удължава до края на годината – от май до декември. Разчетите показват, че за този допълнителен разход бюджетът трябва да осигури 848 млн. лв. Сумата обаче ще е по-ниска, ако се приеме, защото в четвъртък премиерът в оставка Бойко Борисов изненадващо съобщи, че правителството ще осигури 50 лв. бонус към пенсиите и за месец май, което излиза около 106 млн. лв. допълнителен разход.

Манолова е вносител на още една промяна в закона за извънредното положение. Става дума за нови компенсации заради коронакризата. „За фирмите, които бяха затворени със заповед на министъра на здравеопазването, имаше предвидена подкрепа – както за наетите лица, пуснати в неплатен отпуск, така и за оборотни средства. За фирмите, които продължиха работа, но дейността им пострада заради пандемията и оборотите им намаляха, няма предвидена подкрепа. Без помощ от държавата останаха и самонаетите. В същото време държавата продължава да начислява лихви за неплатени в срок публични задължения“, посочват депутатите от „Изправи се! Мутри, вън!“.

Затова те предлагат всички фирми и самонаети, чиито приходи от дейност са намалели с повече от 30% спрямо същия месец на 2019 г. да получат безвъзмездна финансова помощ по избор: 4 средномесечни заплати (около 5700 лв. по данни на НСИ) или до 90% от фиксираните оперативни разходи за микро и малки и до 70% за средни и големи фирми.

Предвижада се право на помощ и за предприятия и самоосигуряващи се, започнали дейност 2020 г. Както и еднократна помощ за стартиращи през 2021 г. фирми, наели най-малко 5 работници за поне 6 месеца – 8 средномесечни заплати (около 11 500 лв.)

Също с мотива да се подпомогнат хората, загубили доходи и работа по време на пандемията, е предложението на Демократична България за намаляване на лихвата за просрочие. В момента тя е ОЛП (0% през последните три години) плюс 10%. Анализ на практиката на страни в ЕС показвал, че в много от тях надбавката е 8%, освен това има и по-ниска ставка за гражданите. Затова вносителите Мартин Димитров, Владислав Панев и Георги Ганев от предлагат лихвата за забава да не надхвърля ОЛП плюс 8% за фирмите и ОЛП плюс 4% за гражданите. Предвижда се промяната да влезе в сила от 1 юни 2021 г. 

БСП предлага нови облекчения за семействата с деца

Съществено да се увеличи данъчната тежест за семействата с деца предлага БСП, за да стимулира работещите. Левицата иска облагаемият доход на един от родителите да може да се намалява с 6000 лв. за всяко дете, вместо сегашните 200 лв. Предлага се да отпадне и ограничението облекчение да се ползва само до третото дете, с което многодетните семейства ще получат по-големи преференции от сегашните. Така отстъпката от данъка върху доходите за едно дете ще стане 600 лв., за две деца – 1200 лв., за три – 1800 лв. и т.н. БСП предлага отстъпката за деца да може да се ползва всеки месец, а не веднъж в годината. Така всеки месец данъчната основа на дохода по трудов договор ще се намалява с 500 лв. за всяко дете. За родители, които нямат доходи от трудови правотношения, а само наеми или стопанска дейност, например, преференцията ще се ползва веднъж годишно. БСП лансира изменения и в Закона за местните данъци и такси. Те също са свързани с борбата с демографската криза и предвиждат да се премахнат всички такси за детски ясли, детски градини и кухни, които събират общините.

Удължаване на срока за плащане на данъци

От „Изправи се! Мутри, вън“ поискаха срока за плащане на данъка върху доходите на физически лица да се удължи до 30 юни 2021 г. Това обаче едва ли ще е възможно, защото крайната дата за плащане на окончателния налог за доходите, получени през миналата година, изтича след дни – 30 април. За толкова кратък срок няма физическа възможност законопроектът да мине през ресорната бюджетна комисия и на две четения в пленарна зала.

Без наредба 18

От „Демократична България“ пък предлагат отмяна на Наредба 18 – за касовите апарати и софтуерите за управление на продажбите. „Наредбата бе остро критикувана от бизнеса заради трудностите да бъдат приложени изискванията ѝ, заради високите разходи за въвеждането ѝ и заради това, че тя ще препятства конкуренцията, а данъчните ще имат достъп до чувствителна финансова информация, касаеща не само продажбите“, заяви вносителят Ивайло Мирчев, депутат от ДБ.

Той предлага тази „свръхрегулация“ да бъде премахната и на нейно място да се въведе т.нар. отдалечена фискализация (софтуерна фискализация). Тя позволява регистриране на продажбата в реално време от софтуера за управление на продажбите, без да се ползва касов апарат. Въпреки това всяка продажба получава уникален номер, който може да бъде отпечатан от устройство, различно от фискално устройство, или изпратен по електронен път. Това ще спести на бизнеса разходи над 100 млн. лева,  смята Ивайло Мирчев. 

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.