fbpx

Готов е законопроектът за закриване на специализираното правосъдие

Надежда Йорданова

Снимка: БУЛФОТО

Готов е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.

Той предвижда закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните специализирани прокуратури, уреждане на статуса на работещите в тях съдии, прокурори, следователи и администрация, както и приключването на висящите дела при спазване на принципа за неизменност на състава.

Със законопроекта се предлага и отмяна на „кариерните и финансови бонуси“  за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС (ИВСС), както и „кариерните бонуси“ за административните ръководители на съдилищата и прокуратурите и техните заместници.

Показателни за неефективността на специализираното наказателно правосъдие са данните за дейността му, съдържащи се в годишните доклади на Специализирания наказателен съд, пише МП в мотивите към променитеи. Анализът на получените данни сочи, че делата по същество (наказателните дела от общ характер) са приблизително  3% от общия брой постъпили дела в съда. Така например за 2020 г. от постъпилите общо  6 418 дела само 174 са по същество. Останалите 6 244 са от частен характер, като почти половината от тях се отнасят до съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство, разпит пред съдия и разрешаване на различни процесуално-следствени действия – достъп до трафични данни, претърсване и изземване, обиск, задържане и изземване на кореспонденция. Останалата част или общо  2 992 броя от делата от частен характер са за разрешаване за прилагането на специални разузнавателни средства (СРС).

По отношение на наложените наказания – преобладава наказанието „лишаване от свобода“ до 3 години. През 2020 г. са съдени общо 290 души, от които 70 са оправдани, на 168  души е наложено наказание „лишаване от свобода“ до 3 години, а останалите 58 са получили по-тежки присъди.

Законопроектът подробно урежда процедурата по приключването на висящите съдебни производства. Предвидено е делата, по които не е проведено разпоредително заседание да се изпратят по подсъдност за разглеждане от окръжните съдилища и съответните апелативни съдилища. Делата, по които е проведено разпоредително заседание, да бъдат разглеждани в Софийския градски съд (СГС) и съответно в Софийския апелативен съд (САС) от същия съдебен състав. За целта съдебните състави ще се командироват в СГС, съответно в САС, до приключване на производствата.

По отношение на новообразуваните дела след влизане на закона в сила – делата, които към този момент са подсъдни на спецправосъдието, ще преминават в подсъдност на всички окръжни съдилища по правилата на местната подсъдност, в т. ч. и на Софийски градски съд. Урежда се и кадровият статус на съдиите и прокурорите в специализираните съдилища и прокуратура. Съдиите от Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд ще бъдат преназначени в действащите съдилища.

Без кариерни бонуси

Друга основна промяна, която се предлага с промените в ЗСВ, е отмяната на т.нар. „кариерните бонуси“. При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на членовете на ВСС, главният инспектор и инспекторите от ИВСС, се премахва възможността те да се възстановяват на длъжността с една степен по-висока от заеманата преди избора в органите на съдебната власт. За административните ръководители и техните заместници се премахва възможността да се върнат на равна по степен длъжност в друг орган на съдебната власт, след освобождаване от съответната длъжност, като се запазва възможността те да се върнат на заеманата преди избора длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт.

Законопроектът предлага и премахване на специалните привилегии на членовете на ВСС, главния инспектор и инспекторите от ИВСС по отношение на правото да получават парично обезщетение, обвързано със стажа им в посочените институции. Аргументът за това е, че  функциите на членовете на Съвета и инспекторите са административни и контролни, т.е. те се различават от функциите при осъществяване на съдебната власт от магистратите, поради което не са налице и основания за приравняването им и съответно не създават основание за изплащане на посоченото обезщетение, свързано с магистратския стаж.

Министърът на правосъдието готова веднага да поиска оставката и на Иван Гешев

По-рано в петък, министърът на правосъдието Надежда Йорданова обяви, че е готова да задейства наново процедура по предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев при положително становище от Конституционния съд, че има тези правомощия.

„Внесен е проект за създаване на временна комисия, която да обсъди възможните промени в конституцията, свързани с върховенството на правото и други теми, свързани с този предмет. В тази комисия на паритетни начала всички партии в парламента ще могат да излъчат представители и да можем да проведем един широк дебат по визиите на отделните политически формации, какви промени в конституцията биха подкрепили, за да направим крачка напред“, обяви съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов и уточни, че това трябва да стане преди избора на ВСС.

Христо Иванов не пропусна да критикува и Сотир Цацаров. Бившият главен прокурор напомни, че докато е бил министър в правителството на Бойко Борисов, той е бил съгласен с всичко.

„Цацаров се е отдал на публицистика и избирателна памет. Той стана лицето на един дълъг период на безвремие, когато прокуратурата не се реформира, заяви Иванов.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.