fbpx

7 милиона декара земи и гори концентрирани в ръцете на крупни бизнесмени. Има ли ловни олигарси?

елен

За а последните 20 г. около 7 милиона декара земи и гори (6,4 % от площта на държавата) са предадени чрез ловни концесии в ръцете на около 170 фирми и са в ръцете на крупни български бизнесмени. Това установява доклад на НПО „Зелени закони“, публикуван на страницата му.

При липсата на обществен контрол ловните концесии водят до пълна феодализация на горите и ловните територии чрез ограничаване на обществения достъп посредством ловни огради, административни заповеди и жива охрана, чрез непрозрачно обсебване и ползване на публичните ресурси (гори, дивеч, сгради) за сметка на държавата, чрез нагласена приватизация на сгради и т.н. 

Има ли ловни олигарси?

Процесът на обсебване и феодализация на горите, ловните територии и дивеча от ловни олигарси може да бъде прекъснат единствено чрез пълна прозрачност и пренаписване на правилата за отдаване на ловните територии

Част от ловните територии в държавата, извън тези попадащи в ловностопанските райони на дружинките и ловните стопанства, са обособени като държавни дивечовъдни участъци (ДДУ) по чл. 10 от ЗЛОД. Част от тези участъци се управляват от държавните горски стопанства, но преобладаваща част от тях се отдават по реда на чл. 36 (1) от ЗЛОД чрез конкурс, в който могат да участват както частни юридически лица, така и държавните ловни стопанства и ловно-рибарските сдружения.

Преобладаваща част от ловните територии в България е обособена в ловностопански райони, в които стопанисването на дивеча се извършва от местните ловно-рибарски сдружения по силата на чл. 36, ал. 3 от ЗЛОД. Ежегодно сдруженията по договор заплащат на държавата около 1 лв. на хектар под формата на вноски за стопанисване и за ползване на дивеча. Отделно имат задължение да извършват и определени инвестиции, включващи защита от бракониерство, засяване на фуражни култури, подхранване на дивеча и т.н. 

Отдадените към момента участъци са с обща площ 4,3 милиона декара или 1/10 от всички горски територии, като 99% от тях се управляват от над 150 частни фирми (прил. А). Сред най-големите концесионери са фирмите Етрополски бук ЕООД и Експрес-Турс ЕООД на Емил Димитров (над 140 000 дка в Етрополе, Шерба и Несебър), Гимел АД на Гео Дундаров (близо 120 хил. дка в Еленския Балкан), Асарел-Медет АД на Цоцоркови (близо 120 хил. дка в Панагюрище), Ви Ай хънтинг ООД, свързана с Христо Ковачки (над 80 хил. дка в Странджа и Рила), Ловен комплекс Бялка ЕАД на Гриша Ганчев (близо 70 хил. дка в Ловеч), и ред други юридически лица.

Каква е схемата?

„Основна причина за безконтролното завладяване на горите от частни лица чрез отдаването на дивечовъдни участъци се дължи на тоталната липса на прозрачност по отношение на договорите и проверките на институциите, както и тотална липса на съгласуваност с останалите заинтересовани страни при изграждане на ловни огради или ограничаване на достъпа, което не дава възможност за обществен контрол и предотвратяването на злоупотреби“, твърди още докладът.

„Всичко това води до извода, че чрез договорите за съвместна дейност държавата и държавните институции не само преотстъпват значителни площи от българските гори, но влизат и в недопустими икономически и политически зависимости с най-богатите и влиятелни български бизнесмени.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.